1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VMXpartners s.r.o., so sídlom Suchý řádek 114, 696 32 Ždánice, Česká republika, IČO 19482710 (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

meno a priezvisko;
e-mailová adresa;
telefónne číslo;
fakturačná adresa;
doručovacia adresa;
história objednávok.

2.Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na účely:

zriadenia a správy používateľského účtu;
ponúkania pohodlnejšieho nakupovania.

3. Súhlasíte so spracúvaním po dobu 10 rokov na tieto účely:

nastavenie a správu vášho používateľského účtu, pokiaľ toto obdobie nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym používaním používateľského účtu, t. j. pri každom prihlásení do používateľského účtu.
Ponuka pohodlnejšieho nakupovania.

4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

Poskytovateľ služieb Upgates.com
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.
6. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať zaslaním listu alebo e-mailu so žiadosťou o odstránenie.

7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov bude mať za následok odstránenie vašej registrácie používateľa z databázy vrátane súvisiacich osobných údajov,
požadovať od prevádzkovateľa informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúva,
požiadať o prístup k vašim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom a vyžiadať si ich kópiu,
v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov na ich prenosnosť,
na aktualizáciu alebo opravu vašich spracúvaných osobných údajov alebo na žiadosť o obmedzenie ich spracúvania,
požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov,
na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením,
obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak máte akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

Poctivé Slovenské granuleod roku 1937

Prodej a distribuce slovenských granulí SlovakiaFarma. Originální receptury, dodavatelé ze Slovenska a výjimečné suroviny. Podpora útulků a profesionální přístup k výživě vašich mazlíčků.
Originálne receptúry a jedinečné ingrediencie

Originálne receptúry a jedinečné ingrediencie

S granulami SlovakiaFarma nájdete originálne receptúry plné jedinečných ingrediencií.

viac
Lokálne dodávatelia a výroba na Slovenskú

Lokálne dodávatelia a výroba na Slovenskú

Slovenská výroba a využívanie miestnych surovín.

viac
Rýchle doručenie

Rýchle doručenie

Všetok tovar máme na sklade. Odosielame spravidla do 24 hodín od objednania.

viac
100 % bezpečný nákup

100 % bezpečný nákup

Bezproblémová možnosť výmeny a vrátenia tovaru.

viac
mobile app
Máme mobilnú aplikáciu. Stiahnite si ju zadarmo.
google play apple store